PERSOONLIJK

Oktober 2019

Lees het artikel over de werkzaamheden van Dato Steenhuis in het - Barneveldse dagbladAugustus 2019

De vakantie is anders verlopen dan we dachten. Hennie moest geopereerd worden aan staar aan beide ogen. Daarmee verlief toch een behoorlijke tijd.

We durfden niet meer met de camper op pad te gaan en hebben die camper weg gedaan. Ons verblijf is veelal in Overberg en Nijverdal geweest, waar we tot rust kwamen en konden lezen, denken en studeren. Nadenken over nieuwe thema’s.

Nadenken over moeilijke situaties in gemeenten, waarin we betrokken raakten. Ook mooie dingen gelukkig. Veel mail en reacties op studies. Een huwelijksdienst tussen een Armeense broeder en een Spaanse zuster. Bezoek van gelovigen en in de maanden juli en augustus weer elke zondag spreekbeurten.

Het nieuwe seizoen staat op beginnen en de agenda is weer behoorlijk gevuld. We bidden om Gods wijsheid en genade en kracht om alles tot Zijn eer te kunnen volbrengen.

Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, is een regel uit een bekend lied van Joh.de Heer. Dat is ook een ondertoon in ons hart. Elke keer weer ervaren dat Gods genade en kracht aanwezig is om uit te voeren wat onze Heer geeft om te doen.

Het gaat goed met ons; we zijn erg dankbaar voor gebed en steun.

In Christus verbonden

Hennie en Dato Steenhuis


November 2018

Met Hennie gaat het een stuk beter. Blijkt nu spier-reuma te zijn. Daarvoor krijgt ze medicatie. Dat slaat aan. We wachten verder af en zien uit naar de Hulp van onze God en Vader.
Met mijn gezondheid gaat het goed. Er is veel te doen en er ontstaan zelfs nieuwe ingangen. Ook is er veel zorg in de gemeenten. Het lijkt op Nehemia’s tijd: de kracht van de dragers schiet te kort en puin is er te veel.
U mag meebidden, maar ook mee danken. Maar vooral de Vader aanbidden voor wat de Heer Jezus deed en voor Wie Hij is!

In Christus Dato

In Kesteren zijn de broeders en zuster nu officieel een gemeente. Oudsten zijn aan de Heer en aan het Woord van Zijn genade opgedragen.
Bijzonder te zien dat de Heer verder gaar en dat je daarin betrokken mag zijn. Ook de burgemeester van de gemeente sprak een woord van dankbaarheid.
Bidden voor de nieuwe gemeente daar. Ze hebben het v erlangen om de Heer Jezus te tonen, te prediken en Hem uit de hemel te verwachten.
Naast de kerksluitingen, ook openingen dus !!

Hennie tobt wat met de gezondheid. Last van een oude hernia en van haar handen. Meebidden?

In Christus Dato

Hennie en Dato Steenhuis:
Rijssensestraat 64
7442 MK NIJVERDAL
0548 618113;
datosteenhuis@gmail.com