Financiële verantwoording van de stichting over 2019

home ()
Financiële verantwoording Steenhuis rek. nr. NL40ABNA0505595753

Saldo per 31 December 2018
29.692,79
Inkomsten 2019:
Giften boekjaar 2019
13.665,29
Totaal
43.358,08
Uitgaven 2019:
Bankkosten
270,00
Dotaties
19.000,00
Verzekeringen
272,25
Totaal
19.542,25
Saldo per 31 December 2019
23.815,25

Financiën Maranatha Gemeente Houten rek. nr. NL53RABO0155746472

Saldo kas. per 31 december 2018
475,44
Saldo betaalrek. per 31 december 2018
1.166,18
Saldo spaarrek. per 31 december 2018
6.914,18
Totaal
8.555.80
Inkomsten 2019:
Collectes
7.874,95
Giften
3.790,00
Totaal
20.220,75
Uitgaven 2019:
Sprekers
4.763,00
Diaconie
1.147,50
Alg. kosten
1.190,90
Huur
3.283,55
Geluid
668,94
Bankkosten
119,40
Zending
1.800,00
Verzekering
145,87
Website
517,71
Totaal
13.517,47
Saldo per 31 December 2019
6.583,88

Saldo kas per 31 December 2019
831,64
Saldo betaalrek. per 31 December 2019
588,06
Saldo spaarrek. per 31 December 2019
5.164,18
Totaal
6.583,88

Financiën van Filadelfia Neder-Betuwe rek. nr. NL67ABNA0611251450

Saldo per 31 December 2018
26.994,14
Inkomsten 2019:
Collectes
13.445,39
Giften via bank/kas
14.939,20
Totaal
55.378,73
Uitgaven 2019:
Investeringen
8.035,53
Kosten huisvesting
12.310,43
Kosten sprekers
11.700,00
Giften
5.204,75
Koffie/Thee e.d.
2.725,97
Hosting/Website
2.873,28
Gemeentekosten
4.628,05
Betuwe zingt
5.910,47
Bedrijfsaanspr.verz
636,28
Rente/Bankkosten
246,37
Totaal
54.370,13
Saldo per 31 December 2019
1.008,60

Kas
0,40
Bank ABN/AMRO
62,77
Bank RABO
547,03
Storting Onderweg
398,40
Totaal
1.008,60