Financiële verantwoording van de stichting over 2018

home ()
Financiële verantwoording Steenhuis rek. nr. NL40ABNA0505595753

Saldo per 31 December 2017
33.350,46
Inkomsten 2018:
Giften boekjaar 2017
15.282,90
Rente van vordering u/g
600,00
Totaal
49.233,36
Uitgaven 2018:
Bankkosten
268,32
Dotaties
19.000,00
Verzekeringen
272,25
Totaal
19.540,57
Saldo per 31 December 2018
29.692,79

Financiën Maranatha Gemeente Houten rek. nr. NL53RABO0155746472

Saldo per 31 December 2017 spaarrekening
9.506,94
Inkomsten 2018:
Rente
0,77
Collectes
10.176,00
Giften
4.830,00
Verzekering
7,32
Totaal
24.521,03
Uitgaven 2018:
Sprekers
5.331,00
Diaconie
1.886,78
Alg. kosten
1.190,42
Huur
4.084,60
Koffie, Koek, div.
92,56
Bankkosten
120,33
Zending
2.500,00
Verzekering
145,87
Website
613,67
Totaal
15.965,23
Saldo per 31 December 2018
8.555.80

Financiën van Filadelfia Neder-Betuwe rek. nr. NL67ABNA0611251450

Saldo per 31 December 2017
46.116,17
Inkomsten 2018:
Collectes
11.249,00
Giften via bank/kas
13.502,84
Cursus dansen
100,00
Vrouwenavond
115,00
Boekentafel
93,55
Totaal
71.176,56
Uitgaven 2018:
Kosten huisvesting
13.061,34
Sprekers
12.050,00
Giften
6.285,45
Koffie/Koek
1.663,27
Hosting/Website
1.693,75
Gemeentekosten
5.202,46
Diverse kosten
2.690,00
Bedrijfsaanspr.verz
798,66
Rente/Bankkosten
140,49
Totaal
44.182,42
Saldo per 31 December 2018
26.994,14

Kas
1.048,19
Bank
25.945,95
Storting Onderweg
0,00
Saldo per 31 December 2018
26.994,14